Make your own free website on Tripod.com

                                            nordic translation & e-commerce      

 

[ homepage ]

nordic translation & e-commerce är ett företag som utvecklats från ett allt större behov av den skandinaviska affärsvärlden samt den snabbt växande nordiska expat närvaron i Singapore och Asean.

Idag har vi också många lokala kunder som arbetar med de skandinaviska länder. De flesta av dessa kunder började med att få sina Websidor översatta av oss som ett viktigt led till att penetrera den skandinaviska marknaden.

Vårt företag är den enda i sydostasien som spesialiserar sig på de nordiska språk, dvs svenska, danska och norska. Vi tillhandahåller med översättning och tolkning, inklusive interkulturella konsultarbete. Alla översättnings projekt är garanterade av skandinaviska universitet utbildade översättare och är  konfidentialla.
 
Var vänlig och vidarbefodra denna information till dem i ditt företag som skulle behöva mer information om vår service.

 

[ homepage ]                     [ contact form ]